Polityka prywatności

Witaj, poniższy dokument dotyczy polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystania ze strony interentowej Gosiagora.com i sklep.gosiagora.com opisywanym póżniej jako www.gosiagora.com.
Administratorem strony www.gosiagora.com jest Malagga Małgorzata Góra prowadząca działalność pod adresem 52-205 Wrocław, ul. mjr. H. Sucharskiego 32, NIP: 899-142-44-60;
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności zaprawszam do kontaktu poprzez wyslanie wiadomości na adres: gosia@gosiagora.com.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego osoba odiwdzająca moją stronę korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane osobowe
Zapisując sie na newsletter, wysyłając do nas korespondencję, korzystając z naszych uslug będę prosić o podanie Twoich danych osobowych. Ze względu na charakter naszych usług podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne.
Ze swojej strony gwarantuję, że pozostaną one poufne i bezpieczne. Nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez Twojej zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem ich powierzenia.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz lub inne traści na mojej stronie jego treść oraz Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane. Pozostałe Twoje dane osobowe nie będą publikowane o ile nie wyrazisz takiej chęci.

Przysługuje Ci prawo do wglądu w treść Twoich danych i w każdej chwili możesz również zażądać ich skorygowania.
W każdej chwili możesz zarządać aby Twoje dane zostaly usunięte z mojej bazy danych. W celu ich usnięcia wystarczy skontaktować sie ze mną albo wypisując się z newslettera bądź wysyłając maila pod adres: gosia@gosiagora.com

Narzędzia wykorzystywane w prowadzeniu mojej strony
Do prowadzenia analiz ruchu na stronie wykorzystuję progam Google Analytics.
Z ich polityką prywatności możesz zapoznać się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Korzystam Facebook Pixel, które pomaga mi kierować spersonalizowane reklamy do moich potencjalnych klientów.

Rodo
Od 25.05.2018 w Polsce obowiązuje RODO. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W przypadku pytań odnośnie przetwarzania pwierzonych mi swoich danych osobowych zapraszam do kontaktu na e-mail: gosia@gosiagora.com.
Odbiorcy danych.
Powierzone mi dane mogą być przetwarzane prze moich podwykonawców, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prowadzeniu sklepu interentowego.
Są to:
LH.pl – dostawca ftp na którym utrzymuję moje bazy danych otrzymane drogą mailową.
MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – system mailingowy służący do wsyłania newsletterów. Zapraszam do zapoznania się z polityką prywatności na stronie:
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Poniżej opisuję spsoby zbierania danych osobowych, ktore mają zastosowanie w obecnym zakresie działalności.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną drogą mailową wyrażasz automatycznie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Korespondencja mailowa podlega archiwizacji. Masz prawo do wnioskowanmia o przedstawienie historii korespondencji ze mną. O ile korespondencja jeszcze podlega archiwizacji, mam obowiąze Ci ją przedstawić. Możesz domagać się jej usunięcia z wyjątkiem kiedy archiwizacja jest uzasadniona ze względu na zabezpieczenie moich nadrzędnych interesow. Można tu zaliczyć ochronę np. ochronę danych handlowych, lub zabepieczenie się przed potencalnymi rszczeniami.
Podstawą prawną do pzetarzanai danych otrzymanych drogą mailową jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Newsletter.
W celu zapisania się na newslettera konieczne jest podanie imienia i adresu mail, na ktory newsletter ma być wysyąlny. Dane wymienione powyśej przekazyjesz w formie formularza zapisu na newsletter. Podanie danych jest dobrowolne ale też nezbędne.
Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest zgodna wyrażana podczas zapisu na newslettera zgdonie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane będą przetwarzana tak długo jak będzie funkcjonował newsletter lub do momentu Twojej prośby o ich usunięcie z bazy danych.
Pamiętaj, że masz prawo do skorygowania swoich danyc hzapisanych w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Komentarze. Aby dodać swój komentarz na blogu konieczne jest wypełnienie formularza i podanie sojego imienia i adresu e-mail.
Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisu na webinar, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane będą przetwarzane przez cały czas funkcjonownia funkcji komentarzy na blogu lub aż do momentu prośby o usunięcie komentarza z blogu i Twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że masz prawo do skorygowania swoich danych zapisanych w bazie webinarowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
W chwili obecnej nie korzystam z dobrodziejstwa plikow cookies. Jak tylk oto się zmini polityka prwatności zostanie uaktualniona.

Scroll Up