Licencje

Fotografie zamieszczone w moim sklepie są udostępnanie na podstawie dwóch rodzajów licencji. Są to licencja standardowa i licencja rozszerzona.

Licencja standardowa.

Licencja standardowa udziela prawa do wykrzystywania fotografii w następujący sposób:

 • Drukowanie w formie fizycznej jako część opakowania i etykiety produktu, papieru firmowego wizytówek, reklamy w punktach sprzedaży, okładek płyt CD i DVD lub w ramach reklam i kopii nośników fizycznych, w tym czasopism, gazet oraz książek, pod warunkiem, że dana fotografia nie zostanie powielona łącznie więcej niż 500 000 razy;
 • Wykorzystanie fotografii jako część kampanii reklamowych w miejscach publicznych, w tym billboardów, małej architektury itp., pod warunkiem, że przewidywana liczba odbiorców takiej kampanii nie przekracza 500 000 wyświetlających
 • Wykorzystanie w e-mail marketingu, reklamach na urządzenia mobilnych lub programach
  telewizyjnych, pod warunkiem, że przewidywana liczba odbiorców jest mniejsza niż 500 000.
 • Publikowanie w serwisie internetowym bez ograniczeń liczby odwiedzających. Jeśli zasób jest
  wykorzystywany na użytek redakcyjny, konieczne jest wskazanie autorstwa(© Małgorzata
  Góra).
 • Wykorzystanie w produktach w niewielkiej roli, na przykład jako ilustrację w podręczniku.

Na podstawie licencji standardowej nie wolno:

 • Tworzyć materiałów lub produktów przeznaczonych do odsprzedaży lub dystrybucji, w których główną wartość produktu stanowi sam zasób. Nie można na przykład użyć fotografii do utworzenia przedmiotów, kubka, które byłyby kupowane ze względu na nadrukowany na nich obraz(np. plakatu, kalendarza, koszulki).
 • Odsprzedawać fotografii osobom trzecim;

Licencja rozrzerzona

Licencja rozszerzona udziela prawa do wykrzystywania fotografii w następujący sposób:

 • W każdy sposób dopuszczalny na mocy licencji standardowej licencji bez ograniczeń
  dotyczących liczby reprodukcji, wyświetleń lub budżetu;
 • Wykorzystanie jako część towarów przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji w promocji.
  Na plakatach (niewymagających dodatkowych elementów kreatywnych lub funkcjonalnych) do
  celów dekoracyjnych w przestrzeniach komercyjnych będących własnością użytkownika lub
  klienta użytkownika, ale nie do sprzedaży.Włączenie do szablonów cyfrowych przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji.
Scroll Up